Biblia i Astrologia – astrologiczne uwarunkowania religii chrześcijańskiej czyli jak pogodzić wiarę w boga z wiarą w astrologię - Targi Ezoteryczne

Aktualności

12
kwi

Biblia i Astrologia – astrologiczne uwarunkowania religii chrześcijańskiej czyli jak pogodzić wiarę w boga z wiarą w astrologię

Biblia oparta jest na astrologii. Astrologiczne prawa i zasady są wewnętrznym szkieletem przekazu biblijnego – a więc także judeochrześcijaństwa.
Znajomość tych zasad, choćby niedoskonała, pozwala lepiej poznać „boży plan zbawienia” – zrozumieć przeszłość i uchylić rąbek zasłony zakrywającej przyszłość. Biblijny przekaz staje się bardziej zrozumiały.
Astrologowie twierdzą, że żyjemy w erze Ryb? Autor tej książki mówi: nie! To nie jest era Ryb, tylko Ryb–Panny. Zbliża się era Wodnika? Nie, nie Wodnika – ale Wodnika–Lwa.
A modlitwa „Ojcze nasz” ułożona jest według znaków zodiaku…
Niezależnie od tego, czy Biblia jest dla Ciebie natchnionym Słowem Bożym, czy też może dość przypadkowym zbiorem historyjek będących opium dla ludu – ta książka (być może) zmieni Twoje postrzeganie tego ponadczasowego dzieła. No chyba że wolisz nadal trwać w błogiej nieświadomości… Ale – nieznajomość prawa szkodzi. Powiedzenie to jak najbardziej odnosi się także do praw astrologicznych, wedle których funkcjonujemy. To jeden z wielu powodów, dla których warto przeczytać tę książkę… Książka dostępna na Targach Ezoterycznych 22-23 Kwietnia 2023 – Aula NOT – Wrocław

 Główne tezy zawarte w książce „Biblia i astrologia”.

Teza pierwsza.

Astrologia postuluje istnienie tzw. er astrologicznych, z których każda trwa ok. 2 tys. lat.  Obecnie mielibyśmy żyć w fazie przejściowej pomiędzy Erą Ryb a Erą Wodnika (podobno zaczęła się ona 23 marca 2023 r….).

Moja teza: nie jeden, lecz dwa znaki zodiaku „rządzą” daną erą. Mielibyśmy zatem Erę Ryb-Panny, Wodnika-Lwa etc. Na czasy starotestamentowe przypadałaby Era Barana-Wagi.

 Teza druga.

Postulowane w Biblii zachowania religijne, składane ofiary – są ściśle podporządkowane regułom astrologicznym danej ery. Na przykład: Mojżesz miał zbudować ołtarz całopalenia i ołtarz kadzenia? I jakoś tak się składa, że astrologicznymi żywiołami Barana i Wagi są – odpowiednio – Ogień i Powietrze.

Natomiast żywiołem Ryb jest Woda, żywiołem Panny – Ziemia – i kapłan chrześcijański ma na ołtarzu wino i chleb… Najjaśniejsza gwiazda w konstelacji Panny nosi nazwę Kłos; u Babilończyków gwiazdozbiór ten nazywano Pszenicą. Starożytni Grecy w znaku Panny widzieli boginię Demeter; ona dała ludziom chleb – a to w ten sposób, że stworzyła pszenicę i nauczyła ludzi uprawy roli. Z kolei astrologowie chrześcijańscy w Pannie widzieli oczywiście Pannę Maryję – która także dała ludziom chleb – Jezusa…

 Teza trzecia.

 Era Barana-Wagi (czasy Starego Testamentu) – to Epoka Boga – Ojca.

 Era Ryb-Panny (czasy chrześcijaństwa) – jest Epoką Boga – Syna (albo Syna Bożego).

 Era Wodnika-Lwa (przed nami…) – to Epoka Ducha Świętego. 

 Teza czwarta.

Modlitwa „Ojcze nasz” ułożona jest według znaków zodiaku, tzn. kolejne fragmenty modlitwy odpowiadają kolejnym znakom zodiaku. Po tym, co  powyżej, łatwo zgadnąć, jakiemu znakowi odpowiadają słowa: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj…

Reasumując: judeochrześcijańska droga do zbawienia ściśle podporządkowana jest regułom astrologicznym.

 Polska mistyczka Stefania Fulla Horak miała otrzymywać objawienia od Pana Jezusa. Pisze ona:

„Objawienia te (…) mówią o nadchodzącej Trzeciej Epoce Ducha Świętego, najdziwniejszej epoce dziejów, kiedy to rozdział Dobra i Zła dokona się na zawsze i kiedy nie będzie nikogo „kto by żyw był, nie żyjąc Duchem”. („Święta Pani”, wyd. AA, 2020; str. 150).

„Zbliża się nowa epoka Ducha. Ci, którzy są już zdolni do odczuwania duchowej treści boskiej, odczytają ją z najdawniejszych tablic zawierających symbole do zdobycia tej świadomości, która w procesie stawania się wznosi się do Idei dokonanej przez Posłańca”. („Niewidzialni”, wyd. AA, 2020; str. 183).

Tak więc – mielibyśmy dwa źródła mówiące o nadchodzącej Epoce Ducha Świętego: „Biblia i astrologia” – na podstawie analizy tekstu biblijnego, zaś Fulla Horak – na podstawie otrzymanych objawień… A jest i trzecie źródło: nadejście Epoki Ducha Świętego miał głosić także hrabia August Cieszkowski…

Czy zatem astrologia aby na pewno jest domeną demonów, jak uważają niektórzy?

Asinus Asinorum

 „Biblia i astrologia” dostępna jest także w postaci ebooka.