Plantacja Konopi - Targi Ezoteryczne

Plantacja Konopi

Plantacja Konopi

Informacje

Konopie to roślina mocy

Praktyka szamańska właściciela plantacji, znajomość potrzeb ludzkich i obycie w działaniach duchowych – w dostępie do sfery świętości ducha, w przeprowadzaniu między starym paradygmatem materialnym a nowym, duchowym podejściem – powoduje zgoła odmienne patrzenie na zjawiska występujące w zakresie pracy przy konopiach i korzystania z konopi. Świadomość przydatności konopi w procesach uzdrawiania psychiki i ciała, a także transformacji osobowości oraz jej zbawiennego wpływu asekuracyjnego w relacji człowiek i jego intencja pozwala traktować konopie jako świętą roślinę mocy. Z doświadczeń zebranych na plantacji w Kryształowicach potwierdza się, że ewidentnie sprzyjające jest korzystanie z dobrodziejstw pracy w polu z konopiami na trzech podstawowych poziomach:
– praca we własnym polu morfogenetycznym poprzez samodzielną pracę
– praca w polu grupy (jak praca w kręgu, ustawienia) poprzez wspólną pracę z innymi
– praca w polu planety, matki Ziemi – Gai, poprzez bliskość z przyrodą, dotyk ziemi i roślin.
Te poziomy, dające możliwość pracy w zakresie jednego z nich lub łącznie, to grunt korzystny dla poszczególnych intencji do przepracowania przez osoby, mające potrzebę uwolnienia od trosk, odzyskania równowagi, odnalezienia się w swoim TU I TERAZ oraz inne wynikające z indywidualnych ścieżek istnienia każdego z nas. Konopie potrafią wypełnić intencję odnalezienia swojej mocy w sobie, również mocy samouzdrowienia, równowagi, radości życia.

 

Konopie od rolnika